nezávazný dopyt služieb
Pripravujeme
nezávazný dopyt služieb
nezávazný dopyt služieb

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI (BOZP)

Základné informácie o službe:

  • Zabezpečujeme školenia BOZP

  • Vykonávame audit BOZP zadarmo

  • Zabezpečujeme vypracovanie dokumentácie BOZP

  • Aktualizujeme Vám starú dokumentáciu BOZP

  • Zabezpečujeme bezpečnostnotechnickú službu (BTS)

  • Vykonávame kontroly priestorov z hľadiska BOZP

Čo je bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Informácie o školeniach
prihlášky

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Služby BOZP - v skratke: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - Humenné

Informácie o školeniach

Prihlášky

AllEscortAllEscort