nezávazný dopyt služieb
Pripravujeme
nezávazný dopyt služieb
nezávazný dopyt služieb

Školenia PZS

Zabezpečíme pre vás:

  • Vykonávame posúdenie zdravotného rizika

  • Vykonávame hygienický audit zadarmo

  • Vypracúvame posudky o riziku a prevádzkové poriadky (pre biologický faktor, chemický faktor, expozícia hluku a iné..),

  • Navrhujeme zaradenie pracovných činností do kategórií prác pre jednotlivé faktory pracovného prostredia

  • Zabezpečujeme bezpečnostnotechnickú službu (BTS)

  • Určíme rozsah a náplň preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci podľa zdravotných rizík alebo osobitných predpisov

Čo je pracovná zdravotná služba
Informácie o školeniach
prihlášky

Pracovná zdravotná služba

Pracovná zdravotná služba (v skratke len PZS) vykonáva zdravotný dohľad pre zamestnancov a poskytuje odborné a poradenské činnosti zamestnávateľovi v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci.

Služby PZS - v skratke: Pracovná zdravotná služba - Humenné

Informácie o školeniach

Prihlášky

AllEscortAllEscort