nezávazný dopyt služieb
Pripravujeme
nezávazný dopyt služieb
nezávazný dopyt služieb

Predaj, oprava a kontrola hydrantov

Kontrola hydrantov :

Zákon ukladá prevádzkovateľovi hydrantov vykonať kontrolu minimálne 1 x za 12 mesiacov. Revízia hydrantov sa uskutočňuje priamo v priestoroch kde sú systémy inštalované. V priebehu kontroly testované desiatky rôznych parametrov. Od tlaku vody v zavodnenom potrubí až po správne označenie hydrantu.

kontaktujte nás na : bozp.opp@mivex3m.sk

Naši technici Vám

vykonajú :

 • realizáciu zariadení na hasenie požiarov vodou podľa schválenej projektovej dokumentácie stavby

skontrolujú :

 • funkčnosť všetkých druhov ochrany potrubí,
 • funkčnosť odberných miest, uzatváracích a pripájacích armatúr a uzatváracích ventilov, hadíc a hadicových navijakov,
 • voľný prístup k zdrojom vody, odberným miestam a hadicovým zariadeniam,
 • vybavenosť hadicových zariadení predpísanou výzbrojou,
 • prevádzkové parametre odberných miest a hadicových zariadení,
 • označovanie vonkajších odberných miest a hadicových zariadení,
 • pohotovosť čerpacích zariadení a ich príslušenstva,
 •  množstvo vody v nádrži,
 •  nepriepustnosť nádrže.


  Kontrolu zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov po ich odovzdaní do užívania vykonáva právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ najmenej raz za 12 mesiacov, ak výrobca jednotlivých častí zariadení neurčí kratšiu lehotu.

  O kontrole sa vyhotoví záznam, ktorý obsahuje skutočný stav podľa požiadaviek, v prípade zistených nedostatkov Vám navrhneme postup na  ich odstránenie .

Vieme Vám zabezpečiť :

 • montáž a predaj hydrantov
 • predaj požiarnych hadíc
 • predaj hydrantového vybavenia
 • predaj požiarnych prúdnic
 • hydrantové ventily, spojky, koncovky

Naši technici Vám

vykonajú :

 • realizáciu zariadení na hasenie požiarov vodou podľa schválenej projektovej dokumentácie stavby

skontrolujú :

 • funkčnosť všetkých druhov ochrany potrubí,
 • funkčnosť odberných miest, uzatváracích a pripájacích armatúr a uzatváracích ventilov, hadíc a hadicových navijakov,
 • voľný prístup k zdrojom vody, odberným miestam a hadicovým zariadeniam,
 • vybavenosť hadicových zariadení predpísanou výzbrojou,
 • prevádzkové parametre odberných miest a hadicových zariadení,
 • označovanie vonkajších odberných miest a hadicových zariadení,
 • pohotovosť čerpacích zariadení a ich príslušenstva,
 •  množstvo vody v nádrži,
 •  nepriepustnosť nádrže.


  Kontrolu zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov po ich odovzdaní do užívania vykonáva právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ najmenej raz za 12 mesiacov, ak výrobca jednotlivých častí zariadení neurčí kratšiu lehotu.

  O kontrole sa vyhotoví záznam, ktorý obsahuje skutočný stav podľa požiadaviek, v prípade zistených nedostatkov Vám navrhneme postup na  ich odstránenie .

Vieme Vám zabezpečiť :

 • montáž a predaj hydrantov
 • predaj požiarnych hadíc
 • predaj hydrantového vybavenia
 • predaj požiarnych prúdnic
 • hydrantové ventily, spojky, koncovky

Mohlo by sa vám ešte páčiť

Ďaľšie služby

Pracovná zdravotná služba

Pracovná zdravotná služba (v skratke len PZS) vykonáva zdravotný dohľad pre zamestnancov a poskytuje odborné a poradenské činnosti zamestnávateľovi v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci.

zobraziť službu

Ochrana pred požiarmi

Ochrana pred požiarmi (v skratke len OPP) je súhrn metód, činností, materiálno-technického a personálneho zabezpečenia, ktorých cieľom je zaistiť podmienky na ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi.

zobraziť službu

Ochrana osobných údajov

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (v skratke len GDPR) je plným názvom Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.

zobraziť službu
AllEscortAllEscort