nezávazný dopyt služieb
Pripravujeme
nezávazný dopyt služieb
nezávazný dopyt služieb

Predaj, kontrola a oprava hasiacich prístrojov

Vykonávame kontroly, opravy a kompletný servis hasiacich prístrojov.

Po vzájomnej  dohode vykonáme kontrolu hasiacich prístrojov priamo vo Vašom objekte. Všetky hasiace prístroje ktoré budú akcieschopné pre hasebný zásah, budú zaplombované a označené štítkom kontrolóra hasiacich prístrojov podľa citovanej vyhlášky. O každej kontrole bude vyhotovené potvrdenie podľa citovanej vyhlášky.

Vykonáme :

 

  • tlakovú skúšku
  • plnenie
  • opravu Vášho hasiaceho prístroja
  • kontrolu

Skontrolujeme Vaše hasiace prístroje podľa najnovších legislatívnych požiadaviek. Upozorníme Vás pred expiráciou na potrebu vykonania revízie, opravy, alebo tlakovej skúšky hasiaceho prístroja.

Samozrejmosťou je štítok s rokom a mesiacom vykonanej kontroly a informácia o dátume ďalšej kontroly. A neoddeliteľnou súčasťou je  potvrdenie o vykonanej skúške hasiacich prístrojov.

Kontrola hasiacich prístrojov sa vykonáva podľa § 21 a § 22 vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z.z najmenej jeden krát za 12 mesiacov, respektíve jeden krát za 24 mesiacov, pokiaľ to udáva výrobca.

 

Vieme Vám zabezpečiť predaj pojazdných a prenosných hasiacich prístrojov všetkých druhov :

  • práškové
  • penové
  • CO2
  • vodné

A samozrejme vieme zabezpečiť aj náhradné diely, boxy a skrine na hasiace prístroje, náhradné príslušenstvo. 

kontaktujte nás na : bozp.opp@mivex3m.sk

Mohlo by sa vám ešte páčiť

Ďaľšie služby

Pracovná zdravotná služba

Pracovná zdravotná služba (v skratke len PZS) vykonáva zdravotný dohľad pre zamestnancov a poskytuje odborné a poradenské činnosti zamestnávateľovi v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci.

zobraziť službu

Ochrana pred požiarmi

Ochrana pred požiarmi (v skratke len OPP) je súhrn metód, činností, materiálno-technického a personálneho zabezpečenia, ktorých cieľom je zaistiť podmienky na ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi.

zobraziť službu

Ochrana osobných údajov

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (v skratke len GDPR) je plným názvom Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.

zobraziť službu

AllEscortAllEscort