Pripravujeme
nezávazný dopyt služieb
Pripravujeme
nezávazný dopyt služieb
Pripravujeme
nezávazný dopyt služieb

Ochrana pred požiarmi

Ochrana pred požiarmi (v skratke len OPP) je súhrn metód, činností, materiálno-technického a personálneho zabezpečenia, ktorých cieľom je zaistiť podmienky na ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi.

Poskytujeme:

Audit OPP vo Vašej spoločnosti, organizácii alebo firme preskúma skutočný stav a spôsob zabezpečenia OPP. Porovná používané postupy, spôsob odstraňovania zistených nedostatkov a závad s minimálnou úrovňou OPP stanovenou platnou legislatívou.

Čo u Vás vykonáme:

– kontrolu vašej dokumentácie
– kontroly administratívnych prevádzkových a výrobných priestorov
– kontrolu požiarno-technických zariadení
– kontrolu vzdelávania zamestnancov a protipožiarnych hliadok

V samotnom závere Vám popíšeme aktuálny stav vášho systému OPP, zistené nedostatky a návrhy na odstránenie nedostatkov, prípadne doporučenia.

Samotný audit Vám zabezpečí odhalenie vašich nedostatkov v počiatočnom štádiu a tým predídete možným sankciám pri prípadných kontrolách orgánov dozoru alebo nebodaj možným nehodám alebo požiarom.

kontaktujte nás na : bozp.opp@mivex3m.sk
Služby OPP - v skratke: Ochrana pred požiarmi - Humenné

Ochrana pred požiarmi

Ochrana pred požiarmi (v skratke len OPP) je súhrn metód, činností, materiálno-technického a personálneho zabezpečenia, ktorých cieľom je zaistiť podmienky na ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi.

Poskytujeme:

Audit OPP vo Vašej spoločnosti, organizácii alebo firme preskúma skutočný stav a spôsob zabezpečenia OPP. Porovná používané postupy, spôsob odstraňovania zistených nedostatkov a závad s minimálnou úrovňou OPP stanovenou platnou legislatívou.

Čo u Vás vykonáme:

– kontrolu vašej dokumentácie
– kontroly administratívnych prevádzkových a výrobných priestorov
– kontrolu požiarno-technických zariadení
– kontrolu vzdelávania zamestnancov a protipožiarnych hliadok

V samotnom závere Vám popíšeme aktuálny stav vášho systému OPP, zistené nedostatky a návrhy na odstránenie nedostatkov, prípadne doporučenia.

Samotný audit Vám zabezpečí odhalenie vašich nedostatkov v počiatočnom štádiu a tým predídete možným sankciám pri prípadných kontrolách orgánov dozoru alebo nebodaj možným nehodám alebo požiarom.

Mohlo by sa vám ešte páčiť

Ďaľšie služby

Pracovná zdravotná služba

Pracovná zdravotná služba (v skratke len PZS) vykonáva zdravotný dohľad pre zamestnancov a poskytuje odborné a poradenské činnosti zamestnávateľovi v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci.

zobraziť službu

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (v skratke len BOZP) je stav pracovných podmienok eliminujúcich vplyv nebezpečných a škodlivých faktorov pracovného procesu alebo prostredia na zamestnancov.

zobraziť službu

Ochrana osobných údajov

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (v skratke len GDPR) je plným názvom Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.

zobraziť službu