Pripravujeme
nezávazný dopyt služieb
Pripravujeme
nezávazný dopyt služieb
Pripravujeme
nezávazný dopyt služieb

Všeobecná ochrana osobných údajov

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (v skratke len GDPR) je plným názvom Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.

Poskytujeme:

Chcete si overiť, či máte GDPR implementované správne alebo by sa vám zišla analýza?

Ide o základnú službu určenú pre firmy, ktoré si chcú overiť, či majú GDPR implementované správne. Nemajú implementované GDPR a chcú vedieť, čo všetko im k tomu treba alebo chcú, aby sme im robili zodpovednú osobu, ale niekto iný im implementoval GDPR.

Odpovedzte si na nasledujúce otázky:

Sú Vaši zamestnanci poučení ako oprávnené osoby a informovaní ako dotknuté osoby ?
Máte spracovanú smernicu k ohlasovaniu bezpečnostného incidentu?
Monitorujete priestory kamerovým systémom a máte ich správne označené a splnili ste si aj informačnú povinnosť?
Uzatvorili ste si sprostredkovateľské zmluvy s dodávateľmi, ktorí spracúvajú osobné údaje vo Vašom mene?

kontaktujte nás na : gdpr@mivex3m.sk
Služby GDPR - v skratke: Všeobecná ochrana osobných údajov - Humenné

Všeobecná ochrana osobných údajov

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (v skratke len GDPR) je plným názvom Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.

Poskytujeme:

Chcete si overiť, či máte GDPR implementované správne alebo by sa vám zišla analýza GDPR?

Ide o základnú službu určenú pre firmy, ktoré si chcú overiť, či majú GDPR implementované správne. Nemajú implementované GDPR a chcú vedieť, čo všetko im k tomu treba alebo chcú, aby sme im robili zodpovednú osobu, ale niekto iný im implementoval GDPR.

Odpovedzte si na nasledujúce otázky:

Sú Vaši zamestnanci poučení ako oprávnené osoby a informovaní ako dotknuté osoby ?
Máte spracovanú smernicu k ohlasovaniu bezpečnostného incidentu?
Monitorujete priestory kamerovým systémom a máte ich správne označené a splnili ste si aj informačnú povinnosť?
Uzatvorili ste si sprostredkovateľské zmluvy s dodávateľmi, ktorí spracúvajú osobné údaje vo Vašom mene?

Mohlo by sa vám ešte páčiť

Ďaľšie služby

Pracovná zdravotná služba

Pracovná zdravotná služba (v skratke len PZS) vykonáva zdravotný dohľad pre zamestnancov a poskytuje odborné a poradenské činnosti zamestnávateľovi v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci.

zobraziť službu

Ochrana pred požiarmi

Ochrana pred požiarmi (v skratke len OPP) je súhrn metód, činností, materiálno-technického a personálneho zabezpečenia, ktorých cieľom je zaistiť podmienky na ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi.

zobraziť službu

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (v skratke len BOZP) je stav pracovných podmienok eliminujúcich vplyv nebezpečných a škodlivých faktorov pracovného procesu alebo prostredia na zamestnancov.

zobraziť službu