Pripravujeme
nezávazný dopyt služieb
Pripravujeme
nezávazný dopyt služieb
Pripravujeme
nezávazný dopyt služieb

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (v skratke len BOZP) je stav pracovných podmienok eliminujúcich vplyv nebezpečných a škodlivých faktorov pracovného procesu alebo prostredia na zamestnancov.

Poskytujeme:

AUDIT BOZP je za cieľom Vám vysvetliť základné informácie o BOZP, čo je naozaj potrebné a čo je nad rámec a zbytočne zaťažuje Váš rozpočet. Často sa stretávame s tým, že veci nie sú v poriadku vôbec, alebo sú vykonávané až príliš nadmerne. Zamestnávateľ nemá čas sa týmto zaoberať, tak sa spolieha na spoločnosť, ktorá  mu to vykonáva. NO NIE VŽDY JE TO SPRÁVNE.

Čo u Vás vykonáme:

–  preskúmania dokumentácie
–  preskúmania administratívnych prevádzkových a výrobných priestorov
–  preskúmania systému vzdelávania zamestnancov

Auditom BOZP si zabezpečíte odhalenie vašich slabých miest v systéme riadenia BOZP v počiatočnom štádiu a tým predídete možným sankciám pri prípadných kontrolách, nebodaj možným pracovným úrazom, nehodám alebo poškodeniam zdravia Vašich zamestnancov.

kontaktujte nás na : bozp.opp@mivex3m.sk
Služby BOZP - v skratke: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - Humenné

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (v skratke len BOZP) je stav pracovných podmienok eliminujúcich vplyv nebezpečných a škodlivých faktorov pracovného procesu alebo prostredia na zamestnancov.

Poskytujeme:

AUDIT BOZP je za cieľom Vám vysvetliť základné informácie o BOZP, čo je naozaj potrebné a čo je nad rámec a zbytočne zaťažuje Váš rozpočet. Často sa stretávame s tým, že veci nie sú v poriadku vôbec, alebo sú vykonávané až príliš nadmerne. Zamestnávateľ nemá čas sa týmto zaoberať, tak sa spolieha na spoločnosť, ktorá  mu to vykonáva. NO NIE VŽDY JE TO SPRÁVNE.

Čo u Vás vykonáme:

–  preskúmania dokumentácie
–  preskúmania administratívnych prevádzkových a výrobných priestorov
–  preskúmania systému vzdelávania zamestnancov

Auditom BOZP si zabezpečíte odhalenie vašich slabých miest v systéme riadenia BOZP v počiatočnom štádiu a tým predídete možným sankciám pri prípadných kontrolách, nebodaj možným pracovným úrazom, nehodám alebo poškodeniam zdravia Vašich zamestnancov.

Mohlo by sa vám ešte páčiť

Ďaľšie služby

Pracovná zdravotná služba

Pracovná zdravotná služba (v skratke len PZS) vykonáva zdravotný dohľad pre zamestnancov a poskytuje odborné a poradenské činnosti zamestnávateľovi v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci.

zobraziť službu

Ochrana pred požiarmi

Ochrana pred požiarmi (v skratke len OPP) je súhrn metód, činností, materiálno-technického a personálneho zabezpečenia, ktorých cieľom je zaistiť podmienky na ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi.

zobraziť službu

Ochrana osobných údajov

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (v skratke len GDPR) je plným názvom Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.

zobraziť službu